Jump to content

relma'i 2moi

.i la'o zoi. Wikipedia .zoi krasi

ni'o 2 la remast. cu 2moi djedi fi'o masti la remast. noi ke'a cu remoi masti .i 1 la remast. cu purlamdei .ije 3 la remast. cu bavlamdei

ni'o di'e cu liste lo fasnu de'i 2 la remast. .i

ni'o di'e cu liste lo jbena de'i 2 la remast. .i

 • de'i lo 1502moi la'o zoi. Damião de Góis zoi. noi ke'a cu porto pijyskegau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1574moi toi .i
 • de'i lo 1700moi la'o zoi. Johann Christoph Gottsched zoi. noi ke'a cu dotco ke finti ci'argau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1766moi toi .i
 • de'i lo 1714moi la'o zoi. Gottfried August Homilius zoi. noi ke'a cu dotco ke zgifi'i ci'argau cu jbena .i
 • de'i lo 1786moi la'o zoi. Jacques Philippe Marie Binet zoi. noi ke'a cu fraso cmacygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1856moi toi .i
 • de'i lo 1842moi la'o zoi. Yulian Vasilievich Sokhotski zoi. noi ke'a cu rusko cmacygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1927moi toi .i
 • de'i lo 1851moi la'o zoi. José Guadalupe Posada zoi. noi ke'a cu mexno larcygau cu jbena .i
 • de'i lo 1882moi la djeims.djois. no'u la'o zoi. James Joyce zoi. noi ke'a cu sicko'o ke finti ci'argau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1941moi toi .i
 • de'i lo 1888moi la FREderek.lein. no'u la'o zoi. Frederick Lane zoi. noi ke'a cu sralo limgau cu jbena .i
 • de'i lo 1890moi la'o zoi. Charles Correll zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1909moi la freink.albertson. no'u la'o zoi. Frank Albertson zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1923moi la djeims.dekis. no'u la'o zoi. James Dickey zoi. noi ke'a cu merko ke pemgau je finti bo ci'argau cu jbena .i
 • de'i lo 1923moi la'o zoi. Bonita Granville zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1988moi toi .i
 • de'i lo 1925moi la'o zoi. Elaine Stritch zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1927moi la'o zoi. Stan Getz zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i lo 1931moi la'o zoi. Judith Viorst zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i lo 1932moi la'o zoi. Robert Mandan zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1933moi la tonis.djeis. no'u la'o zoi. Tony Jay zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2006moi toi .i
 • de'i lo 1936moi la du,ein.djons. no'u la'o zoi. Duane Jones zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1937moi la'o zoi. Remak Ramsay zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1940moi la deived.djeison. no'u la'o zoi. David Jason zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1943moi la'o zoi. Susan Hanson zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1944moi la .andrus.deives. no'u la'o zoi. Andrew Davis zoi. noi ke'a cu brito zgiterbe'e cu jbena .i
 • de'i lo 1944moi la'o zoi. Geoffrey Hughes zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1947moi la feras.fauset. no'u la'o zoi. Farrah Fawcett zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1949moi la'o zoi. Brent Spiner zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1957moi la fel.barnis. no'u la'o zoi. Phil Barney zoi. noi ke'a cu fraso sagygau cu jbena .i
 • de'i lo 1961moi la laren.lein. no'u la'o zoi. Lauren Lane zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i [na gendra]
 • de'i lo 1962moi la maikel.ty.ues. no'u la'o zoi. Michael T. Weiss zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i [na gendra]
 • de'i lo 1963moi la'o zoi. Eva Cassidy zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1996moi toi .i
 • de'i lo 1968moi la'o zoi. Simon Wickham-Smith zoi. noi ke'a cu brito ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i lo 1970moi la DJEnefer.uesfelt. no'u la'o zoi. Jennifer Westfeldt zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1970moi la'o zoi. C. Ernst Harth zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1973moi la'o zoi. Marissa Jaret Winokur zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1976moi la loris.bet.denberg. no'u la'o zoi. Lori Beth Denberg zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1976moi la'o zoi. James Hickman zoi. noi ke'a cu brito limgau cu jbena .i
 • de'i lo 1978moi la'o zoi. Eden Espinosa zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1979moi la'o zoi. Shamita Shetty zoi. noi ke'a cu xindo ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i lo 1983moi la'o zoi. Alex Westaway zoi. noi ke'a cu brito ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i lo 1987moi la'o zoi. Martin Spanjers zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena

ni'o di'e cu liste lo mrobi'o de'i 2 la remast. .i

 • de'i lo 1648moi la djorg.abot. no'u la'o zoi. George Abbot zoi. noi ke'a cu brito ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i lo 1768moi la raubert.smet. no'u la'o zoi. Robert Smith zoi. noi ke'a cu brito cmacygau cu mrobi'o .i
 • de'i lo 1942moi la'o zoi. Daniil Kharms zoi. noi ke'a cu rusko ke draci fi'iargau cu mrobi'o to jbena filo 1906moi toi .i [na gendra]
 • de'i lo 1950moi la'o zoi. Constantin Carathéodory zoi. noi ke'a cu xelso cmacygau cu mrobi'o to jbena filo 1873moi toi .i
 • de'i lo 1956moi la tcarls.greipuen. no'u la'o zoi. Charles Grapewin zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i lo 1956moi la'o zoi. Pyotr Konchalovsky zoi. noi ke'a cu rusko ke cinta larcygau cu mrobi'o to jbena filo 1876moi toi .i
 • de'i lo 1957moi la'o zoi. Grigory Landsberg zoi. noi ke'a cu rusko termu'eskegau cu mrobi'o to jbena filo 1890moi toi .i
 • de'i lo 1961moi la'o zoi. Anna May Wong zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1905moi toi .i
 • de'i lo 1969moi la'o zoi. Boris Karloff zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1887moi toi .i
 • de'i lo 1970moi la'o zoi. Lawrence Gray zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1898moi toi .i
 • de'i lo 1972moi la natalis.kleford.barnis. no'u la'o zoi. Natalie Clifford Barney zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i lo 1987moi la'o zoi. Alistair MacLean zoi. noi ke'a cu sunko'o ke finti ci'argau cu mrobi'o to jbena filo 1922moi toi .i
 • de'i lo 1990moi la'o zoi. Joe Erskine zoi. noi ke'a cu mraigo ke darxi kelci cu mrobi'o .i
 • de'i lo 1995moi la'o zoi. Donald Pleasence zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu mrobi'o to jbena filo 1919moi toi .i
 • de'i lo 1997moi la'o zoi. Sanford Meisner zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu mrobi'o .i
 • de'i lo 2002moi la klad.braun. no'u la'o zoi. Claude Brown zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu mrobi'o .i
 • de'i lo 2005moi la'o zoi. Max Schmeling zoi. noi ke'a cu dotco ke darxi kelci cu mrobi'o to jbena filo 1905moi toi .i
 • de'i lo 2007moi la'o zoi. Masao Takemoto zoi. noi ke'a cu ponjo zajba cu mrobi'o