Jump to content

1927moi

.i la'o zoi. Wikipedia .zoi krasi

fasnu[binxo | stika lo krasi]

ni'o di'e cu liste lo fasnu de'i 1927moi .i [na gendra]

jbena[binxo | stika lo krasi]

ni'o di'e cu liste lo jbena de'i 1927moi .i [na gendra]

 • de'i 10 la pamast. la'o zoi. Johnnie Ray zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1990moi toi .i
 • de'i 10 la pamast. la'o zoi. Gisele MacKenzie zoi. noi ke'a cu kadno sagygau cu jbena .i
 • de'i 10 la pamast. la'o zoi. Lee Philips zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 15 la pamast. la'o zoi. Phyllis Coates zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 17 la pamast. la'o zoi. Eartha Kitt zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci bo gasnu je sagygau cu jbena .i
 • de'i 17 la pamast. la'o zoi. Norman Kaye zoi. noi ke'a cu sralo ke xeldraci bo gasnu je zmiku bo zbagau cu jbena .i
 • de'i 2 la remast. la'o zoi. Stan Getz zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 3 la remast. la'o zoi. Joan Lowery Nixon zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 6 la remast. la'o zoi. Gerard K. O'Neill zoi. noi ke'a cu merko termu'eskegau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1992moi toi .i
 • de'i 7 la remast. la'o zoi. Juliette Greco zoi. noi ke'a cu fraso ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 10 la remast. la brai,en.pristmen. no'u la'o zoi. Brian Priestman zoi. noi ke'a cu brito zgiterbe'e cu jbena .i
 • de'i 14 la remast. la'o zoi. Lois Maxwell zoi. noi ke'a cu kadno ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 15 la remast. la'o zoi. Harvey Korman zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2008moi toi .i
 • de'i 16 la remast. la djun.braun. no'u la'o zoi. June Brown zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la remast. la'o zoi. Roy Cohn zoi. noi ke'a cu merko ke flalu daurgau cu jbena .i
 • de'i 20 la remast. la'o zoi. Sidney Poitier zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 21 la remast. la'o zoi. Pierre Mercure zoi. noi ke'a cu fraso joi kadno ke zmiku bo zbagau je zgifi'i bo ci'argau cu jbena .i
 • de'i 24 la remast. la'o zoi. Emmanuelle Riva zoi. noi ke'a cu fraso ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 25 la remast. la'o zoi. Ralph Stanley zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena .i
 • de'i 27 la remast. la'o zoi. Lynn Cartwright zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2004moi toi .i
 • de'i 27 la remast. la'o zoi. Guy Mitchell zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1999moi toi .i
 • de'i 2 la cimast. la'o zoi. Roger Walkowiak zoi. noi ke'a cu fraso ke relxilma'e gasnu cu jbena .i
 • de'i 4 la cimast. la'o zoi. Thayer David zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 5 la cimast. la'o zoi. Jack Cassidy zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1976moi toi .i
 • de'i 7 la cimast. la'o zoi. James Broderick zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1982moi toi .i
 • de'i 8 la cimast. la'o zoi. Dick Hyman zoi. noi ke'a cu merko ke pipno bo kelci je zgifi'i bo ci'argau cu jbena .i
 • de'i 15 la cimast. la karl.smet. no'u la'o zoi. Carl Smith zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 16 la cimast. la'o zoi. Olga San Juan zoi. noi ke'a cu merko xamgau cu jbena .i
 • de'i 16 la cimast. la'o zoi. Vladimir Komarov zoi. noi ke'a cu softo ke kensa tutra fa'igau cu jbena .i [na gendra]
 • de'i 18 la cimast. la'o zoi. George Plimpton zoi. noi ke'a cu merko ke finti bo ci'argau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 18 la cimast. la'o zoi. John Kander zoi. noi ke'a cu merko ke sagyfi'i ci'argau cu jbena .i
 • de'i 24 la cimast. la'o zoi. Martin Walser zoi. noi ke'a cu dotco ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 28 la cimast. la'o zoi. Marianne Fredriksson zoi. noi ke'a cu sfe'ero ke finti ci'argau cu jbena to mrobi'o de'i lo 2007moi toi .i
 • de'i 31 la cimast. la'o zoi. William Daniels zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 1 la vomast. la'o zoi. Amos Milburn zoi. noi ke'a cu merko ke pipno kelci cu jbena .i
 • de'i 2 la vomast. la'o zoi. Carmen Basilio zoi. noi ke'a cu merko ke darxi kelci cu jbena .i
 • de'i 6 la vomast. la'o zoi. Gerry Mulligan zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1996moi toi .i
 • de'i 14 la vomast. la'o zoi. Dany Robin zoi. noi ke'a cu fraso ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la vomast. la'o zoi. Peter Mark Richman zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la vomast. la'o zoi. Edie Adams zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 21 la vomast. la'o zoi. Gerald Flood zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1989moi toi .i
 • de'i 26 la vomast. la'o zoi. Jack Douglas zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 5 la mumast. la'o zoi. Pat Carroll zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 7 la mumast. la'o zoi. Jim Lowe zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 8 la mumast. la'o zoi. Chumy Chúmez zoi. noi ke'a cu spano ke skina gi'argau cu jbena .i
 • de'i 10 la mumast. la'o zoi. Nayantara Sahgal zoi. noi ke'a cu xindo ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 20 la mumast. la'o zoi. David Hedison zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 25 la mumast. la'o zoi. Robert Ludlum zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena to mrobi'o de'i lo 2001moi toi .i
 • de'i 30 la mumast. la'o zoi. Clint Walker zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 4 la xamast. la'o zoi. Geoffrey Palmer zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 8 la xamast. la'o zoi. Jerry Stiller zoi. noi ke'a cu merko ke xamgau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la xamast. la'o zoi. Herbert Lichtenfeld zoi. noi ke'a cu dotco ke finti bo ci'argau je draci bo fi'iargau cu jbena .i [na gendra]
 • de'i 17 la xamast. la'o zoi. Martin Böttcher zoi. noi ke'a cu dotco zgiterbe'e cu jbena .i
 • de'i 18 la xamast. la'o zoi. Paul Eddington zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 27 la xamast. la'o zoi. Bob Keeshan zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2004moi toi .i
 • de'i 6 la zemast. la'o zoi. Jan Hein Donner zoi. noi ke'a cu me la nederland. ke caxmati kelci cu jbena .i
 • de'i 6 la zemast. la'o zoi. Pat Paulsen zoi. noi ke'a cu merko xamgau cu jbena .i
 • de'i 6 la zemast. la'o zoi. Janet Leigh zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2004moi toi .i
 • de'i 7 la zemast. la'o zoi. Doc Severinsen zoi. noi ke'a cu merko ke zgifi'i bo ci'argau je zmiku bo zbagau cu jbena .i
 • de'i 9 la zemast. la'o zoi. Ed Ames zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 9 la zemast. la suzan.kabyt. no'u la'o zoi. Susan Cabot zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1986moi toi .i
 • de'i 10 la zemast. la'o zoi. Grigory Barenblatt zoi. noi ke'a cu rusko cmacygau cu jbena .i
 • de'i 25 la zemast. la'o zoi. Daniel Ceccaldi zoi. noi ke'a cu fraso ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2003moi toi .i
 • de'i 28 la zemast. la'o zoi. John Ashbery zoi. noi ke'a cu merko pemgau cu jbena .i
 • de'i 29 la zemast. la'o zoi. Harry Mulisch zoi. noi ke'a cu me la nederland. ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 30 la zemast. la'o zoi. Victor Wong zoi. noi ke'a cu jungo joi merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2001moi toi .i
 • de'i 3 la bimast. la gordyn.skot. no'u la'o zoi. Gordon Scott zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2007moi toi .i
 • de'i 7 la bimast. la'o zoi. Carl Switzer zoi. noi ke'a cu merko ke verba xeldraci bo gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1959moi toi .i
 • de'i 9 la bimast. la'o zoi. Daniel Keyes zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 9 la bimast. la'o zoi. Robert Shaw zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci bo gasnu je finti bo ci'argau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1978moi toi .i
 • de'i 10 la bimast. la'o zoi. Vernon Washington zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1988moi toi .i
 • de'i 12 la bimast. la'o zoi. Porter Wagoner zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 20 la bimast. la'o zoi. Yootha Joyce zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 24 la bimast. la'o zoi. David Ireland zoi. noi ke'a cu sralo ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 4 la somast. la djan.mykartis. no'u la'o zoi. John McCarthy zoi. noi ke'a cu merko ke skami skegau cu jbena .i
 • de'i 11 la somast. la'o zoi. G. David Schine zoi. noi ke'a cu merko ke cuntu gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1996moi toi .i
 • de'i 15 la somast. la'o zoi. David Stove zoi. noi ke'a cu sralo pijyskegau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1994moi toi .i
 • de'i 16 la somast. la'o zoi. Peter Falk zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 16 la somast. la djak.kelis. no'u la'o zoi. Jack Kelly zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1992moi toi .i
 • de'i 18 la somast. la'o zoi. Phyllis Kirk zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 19 la somast. la'o zoi. William Hickey zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1997moi toi .i
 • de'i 19 la somast. la'o zoi. Rosemary Harris zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la somast. la'o zoi. Rachel Roberts zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 20 la somast. la'o zoi. Johnny Dankworth zoi. noi ke'a cu brito ke zmiku bo zbagau je zgifi'i bo ci'argau cu jbena .i
 • de'i 25 la somast. la'o zoi. Sir Colin Davis zoi. noi ke'a cu brito zgiterbe'e cu jbena .i
 • de'i 26 la somast. la'o zoi. Patrick O'Neal zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1994moi toi .i
 • de'i 27 la somast. la'o zoi. Steve Stavro zoi. noi ke'a cu kadno ke cuntu gasnu cu jbena .i
 • de'i 30 la somast. la'o zoi. W. S. Merwin zoi. noi ke'a cu merko pemgau cu jbena .i
 • de'i 1 la daumast. la'o zoi. Tom Bosley zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 7 la daumast. la'o zoi. Al Martino zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 10 la daumast. la'o zoi. Dana Elcar zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 14 la daumast. la radjer.mor. no'u la'o zoi. Roger Moore zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 18 la daumast. la djorg.cy.skot. no'u la'o zoi. George C. Scott zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1999moi toi .i [na gendra]
 • de'i 23 la daumast. la'o zoi. Leszek Kołakowski zoi. noi ke'a cu me la polskas. pijyskegau cu jbena .i
 • de'i 24 la daumast. la'o zoi. Jean-Claude Pascal zoi. noi ke'a cu fraso ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1992moi toi .i
 • de'i 24 la daumast. la'o zoi. Gilbert Bécaud zoi. noi ke'a cu fraso sagygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 2001moi toi .i
 • de'i 25 la daumast. la'o zoi. Barbara Cook zoi. noi ke'a cu merko ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 28 la daumast. la'o zoi. Dame Cleo Laine zoi. noi ke'a cu brito sagygau cu jbena .i
 • de'i 31 la daumast. la'o zoi. Lee Grant zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 2 la feimast. la'o zoi. Steve Ditko zoi. noi ke'a cu merko larcygau cu jbena .i
 • de'i 7 la feimast. la'o zoi. Ivor Emmanuel zoi. noi ke'a cu mraigo ke sagygau je xeldraci bo gasnu cu jbena .i
 • de'i 8 la feimast. la'o zoi. Patti Page zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 8 la feimast. la'o zoi. Ken Dodd zoi. noi ke'a cu brito xamgau cu jbena .i
 • de'i 12 la feimast. la'o zoi. Yutaka Taniyama zoi. noi ke'a cu ponjo cmacygau cu jbena .i
 • de'i 13 la feimast. la'o zoi. Billy Klüver zoi. noi ke'a cu merko skegau cu jbena .i
 • de'i 14 la feimast. la'o zoi. McLean Stevenson zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1996moi toi .i
 • de'i 17 la feimast. la raubert.braun. no'u la'o zoi. Robert Brown zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 18 la feimast. la'o zoi. Hank Ballard zoi. noi ke'a cu merko ke zmiku zbagau cu jbena to mrobi'o de'i lo 2003moi toi .i
 • de'i 20 la feimast. la'o zoi. Estelle Parsons zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 28 la feimast. la'o zoi. Chuck Mitchell zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1992moi toi .i
 • de'i 30 la feimast. la'o zoi. Robert Guillaume zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena .i
 • de'i 3 la gaimast. la'o zoi. Andy Williams zoi. noi ke'a cu merko sagygau cu jbena .i
 • de'i 8 la gaimast. la'o zoi. Vladimir Shatalov zoi. noi ke'a cu softo ke kensa tutra fa'igau cu jbena .i [na gendra]
 • de'i 9 la gaimast. la'o zoi. Pierre Henry zoi. noi ke'a cu fraso ke zgifi'i ci'argau cu jbena .i
 • de'i 12 la gaimast. la'o zoi. Robert Noyce zoi. noi ke'a cu merko ke minji fi'irgau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1990moi toi .i
 • de'i 16 la gaimast. la'o zoi. Randall Garrett zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 17 la gaimast. la'o zoi. Richard Long zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 1974moi toi .i
 • de'i 24 la gaimast. la'o zoi. Mary Higgins Clark zoi. noi ke'a cu merko ke finti ci'argau cu jbena .i
 • de'i 26 la gaimast. la .aulen.king. no'u la'o zoi. Alan King zoi. noi ke'a cu merko xamgau cu jbena to mrobi'o de'i lo 2004moi toi .i
 • de'i 26 la gaimast. la'o zoi. Denis Quilley zoi. noi ke'a cu brito ke xeldraci gasnu cu jbena to mrobi'o de'i lo 2003moi toi .i
 • de'i 29 la gaimast. la'o zoi. Andy Stanfield zoi. noi ke'a cu merko ke sluji statygau cu jbena to mrobi'o de'i lo 1985moi toi .i
 • de'i 30 la gaimast. la'o zoi. Bernard Barrow zoi. noi ke'a cu merko ke xeldraci gasnu cu jbena

mrobi'o[binxo | stika lo krasi]

ni'o di'e cu liste lo mrobi'o de'i 1927moi .i [na gendra]