Jump to content

xindo ropno bangu

.i la'o zoi. Wikipedia .zoi krasi

ni'o loi xinjoiro'o bangu cu banlanzu ji'i 443 da gi'e bangu ji'i ciki'oki'oki'o remna .i ze xinjoiropno cu bangu su'o panonoki'oki'o remna .i lo xindo joi xurdo .e lo glico .e lo spano .e lo rusko .e lo porto .e lo fraso .e lo dotco go'i

xinjoiro'o bangu

ni'o lo xinjoiro'o bangu no'u

 • lo me la kentum. bangu no'u
  • lo xelso bangu .e
  • lo bangrxitaliko no'u
   • lo bangrxosko .e
   • lo bangrxumbri .e
   • lo bangrfaliska .e
   • lo latmo bangu .e
   • lo la'orpanzi bangu no'u
    • lo talno bangu .e
    • lo porto bangu .e
    • lo spano bangu .e
    • lo katlana bangu .e
    • lo .okcitano bangu .e
    • lo fraso bangu .ezo'e ge'u ge'u .e
  • lo kelto bangu no'u
   • lo ritkelto bangu no'u
    • lo mraigo bangu .e
    • lo kernauke bangu .e
    • lo bre'one bangu ge'u .e
   • lo gailge bangu no'u
    • lo skoto gailge bangu .e
    • lo me la .erin. gailge bangu .e
    • lo gailgvani bangu ge'u ge'u .e
  • lo brasmudotco bangu no'u
   • lo sicydo'o bangu no'u
   • lo berdo'o bangu no'u
    • lo bangrxislenska .e
    • lo bangrferoi .e
    • lo norgo bangu .e
    • lo zvero bangu .e
    • lo bangrdanska ge'u .e
   • lo sundo'o bangu .ava'ibo lo bangrgota ge'u ge'u .e
 • lo me la satem. bangu no'u
  • lo xinjoiparso bangu no'u
   • lo brasmuxindo bangu no'u
    • lo srito bangu .e
    • lo xindo bangu .e
    • lo xurdo bangu .e
    • lo gudjrati bangu .e
    • lo sinxala bangu .e
    • lo marxati bangu .e
    • lo tsigano bangu .ezo'e ge'u .e
   • lo brasmuparso bangu no'u
    • lo parso bangu .e
    • lo bangrtadjiki .e
    • lo bangrkurdi .ezo'e ge'u ge'u .e
  • lo bangrxai .e
  • lo bangrbalti no'u
   • lo bangrlietuva .e
   • lo bangrlatfia ge'u .e
  • lo slovo bangu no'u
   • lo sicyslovo bangu no'u
    • lo bangrpolski .e
    • lo slovako bangu .e
    • lo tce'exo bangu .e
    • lo bangrsorbo ge'u .e
   • lo nanslovo bangu no'u
    • lo slovino bangu .e
    • lo serbo bangu .e
    • lo xorvato bangu .e
    • lo bolgaro bangu .e
    • lo slovrmakedoni bangu ge'u .e
   • lo sunslovo bangu no'u
    • lo rusko bangu .e
    • lo vukro bangu .e
    • lo labru'o bangu ge'u ge'u .e
  • lo ckiptare bangu ge'u ge'u