fi'orxruki

.i la'o zoi. Wikipedia .zoi krasi

ni'o lo fi'orxruki cu cipni la'o .ly. Numididae .ly gi'e xabju lo fi'ortu'a .i fi'orxruki vo jijyjutsi gi'e xa frejutsi

?fi'orxruki
saske terganzu
baljutsi: Animalia
Division: Aves
xadytaijutsi: Chordata
grijutsi: Galliformes
lazyjutsi: Numididae
me. de Sélys Longchamps .me 1842
  • .i lo fi'orxruki be la labycutne cu cipni la'o .ly. Agelastes meleagrides .ly
  • .i lo fi'orxruki be la xekri cu cipni la'o .ly. Agelastes niger .ly
  • .i lo fi'orxruki be la jarstedu cu cipni la'o .ly. Numida meleagris .ly
  • .i lo fi'orxruki be la mapku cu cipni la'o .ly. Guttera pucherani .ly
  • .i lo fi'orxruki be la sedypi'u cu cipni la'o .ly. Guttera plumifera .ly
  • .i lo fi'orxruki be la mrocticpi cu cipni la'o .ly. Acryllium vulturinum .ly